VARUMÄRKESUTREDNINGAR


Med Internets frammarsch har falska produkter snabbt spridit sig från något vi tidigare enbart hittade på marknader på chartersemestern till att bli vardagsmat hos många.

Att sälja falska produkter är idag en lukrativ affärsidé med goda förtjänster och få risker – för säljarna. För ägarna till varumärket är däremot riskerna stora att deras renommé skadas när konsumenter drabbas av oärliga försäljare. Det kan även innebära risker för konsumenterna när produktens kvalitét inte lever upp till förväntningarna och kan i värsta fall leda till personskador.

Varumärkesutredning riktar sig inte bara mot falska produkter utan ett tillvägagångssätt i denna problematik rör äkta produkter som stjäls eller förskingras och sedan säljs på den privata marknaden där företaget kan förlora flera kvalitétskontroller över produkten.

Våra utredningar riktar sig mot varumärkesägare och innefattar bl.a provköp, spårning och kartläggning av förfalskade produkter. Vi har stor erfarenhet av att hitta system och sätt för hur produkterna importeras och sprids.

Exempel på utförd utredning

En klädkedja i Sverige kontaktade oss då de upptäckte ett ovanligt mönster vid sina granskningar av svinn.

ISE kopplades in och kunde via privata köp- och säljmarknader på Internet spåra kläderna och sedan genomföra provköp för att identifiera gärningsmännen.

I nästa skede kunde vi spåra gärningsmännen under stöldräder och vår utredning ledde till att de kunde gripas och dömas.