SPECIALISTER PÅ UTREDNING
UTREDNING & SPANING


Vi utför utredningar åt företag och andra organisationer. Det kan handla om intern brottslighet, externa brott eller andra oegentligheter.

Vår arbetsmetod bygger på anpassad intervjuteknik, registerkontroller, analys av elektroniska spår, rekonstruktioner, spaning, provköp och användning av teknisk utrustning för dokumentation. Vi samarbetar med specialister inom bl.a. kriminalteknik, it-forensik, juridik och ekonomi. Vi har också ett stort kontaktnät med utredare utanför Sverige.

Resultatet av utredningen kan användas internt eller ligga till grund för en polisanmälan eller användas vid en rättslig tvist.Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »