TIDIGARE UPPDRAG


Här kan du läsa mer om vilka uppdrag vi utfört tidigare. Alla exempel är tagna från verkligheten men anonymiserade av sekretesskäl.


Illojal konkurrens och patentintrång

Ett företag misstänkte att en tidigare anställd startat konkurrerande verksamhet.

Genom en spaningsinsats kunde våra utredare dokumentera uppgifter att det nya företaget använde exakt samma patenterade teknik som uppdragsgivaren.

Vår dokumentation användes sedan i rättsprocessen mot det nystartade företaget.
Sjukskriven person som driver eget företag

Ett utländskt försäkringsbolag som hade en försäkringstagare som flyttat till Sverige kontaktade oss efter att de hittat uppgifter på Internet om att personen arbetade och bedrev egen verksamhet inom vårdsektorn.

Våra utredare hittade fler uppgifter om försäkringstagaren, bl.a. att denne inte hade nödvändiga tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

Vi genomförde också spaningsinsatser där våra utredare fick behandling av försäkringstagaren som videodokumenterades.

Medarbetare utsattes för upprepad skadegörelse

Ett stort företag kontaktade oss då en av deras anställda regelbundet utsattes för skadegörelse på sin tjänstebil vilket medförde dyra kostnader och produktionsbortfall för uppdragsgivaren.

Genom spaning kunde våra utredare dokumentera och avslöja gärningsmannen på bar gärning. Vid den efterföljande analysen konstaterades att motivet var privat svartsjuka.

Vår insats ledde till att gärningsmannen fälldes för upprepade fall av skadegörelse och problematiken upphörde för uppdragsgivaren.
Medarbetare stal från arbetsplatsen

Ett internationellt företag i regionen kontaktade oss när de upptäckte att det försvann pallkragar från deras lager. Pallkragarna var inte av standardmått utan specialanpassade för företaget.

Genom utredningsåtgärder kunde vi konstatera att pallkragarna transporterades bort efter arbetstid och vi kunde spåra pallkragarna till ett område 15 mil söderut där pallkragarna sågades och anpassades till EU-mått för att sedan säljas vidare.

Genom vår dokumentation kunde gärningsmännen gripas och dömas i tingsrätten.

Svensk medborgare i utlandet

Ett försäkringsbolag i Sverige kontaktade oss då de hade en försäkringstagare som uppgett sig vara 100% arbetsoförmögen och bodde i sydeuropa. Genom egna insatser hade vår uppdragsgivare sett att försäkringstagaren var arbetsför.

Genom vårt internationella nätverk kunde en lokal utredare tillsammans med egen personal från Sverige dokumentera försäkringstagaren när denna utförde arbete vid flera tillfällen. Tack vare vårt nätverk kunde den lokala utredaren också fortsätta sin dokumentation över tid.

Resultatet av vår dokumentation ledde till att ersättningen för försäkringstagaren avböjdes vilket sparade vår kund flera miljoner som riskerade att utbetalas på felaktiga grunder.
Elektroniska spår

Vid en internutredning säkrade vi material genom en spegelkopia av den misstänktes hårddisk för att kunna söka efter spår som identifierades via andra utredningsmetoder.

Under utredningens gång informerades alla medarbetare om utredningen och kort därefter gjordes en ny spegelkopia av den misstänktes dator som visade att denne omedelbart efter informationsmötet om utredningen raderat filer som kunde koppla denne till brottet.

Denna information låg sedan till grund för ett samtal med den misstänkte där våra utredare kunde presentera fakta som ledde till att personen erkände och anställningen avslutades.

Provköp och kartläggning av produkter

En klädkedja i Sverige kontaktade oss då de upptäckte ett ovanligt mönster vid sina granskningar av svinn.

ISE kopplades in och kunde via privata köp- och säljmarknader på Internet spåra kläderna och sedan genomföra provköp för att identifiera gärningsmännen.

I nästa skede kunde vi spåra gärningsmännen under stöldräder och vår utredning ledde till att de kunde gripas och dömas.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »