IT-FORENSIK


Undersökning av datorer och mobiltelefoner, s.k. IT-forensik, kan ge avgörande bevis och är ett bra hjälpmedel vid våra utredningar. Alla våra utredare är utbildade i att genomföra bevissäkring av hårdvara som sedan skickas för analys till vår specialist. Detta gör att vi snabbt kan säkra avgörande bevis och ligger med som en viktig åtgärd i vår utredningsmetodik.

Bevissäkringen kan användas i flera syften, bl.a. för att kontrollera om vissa saker utförts tidigare men även för att analysera olika beteenden som kan förändras i takt med utredningens gång.


Exempel på utförd utredning

Vid en internutredning säkrade vi material genom en spegelkopia av den misstänktes hårddisk för att kunna söka efter spår som identifierades via andra utredningsmetoder.

Under utredningens gång informerades alla medarbetare om utredningen och kort därefter gjordes en ny spegelkopia av den misstänktes dator som visade att denne omedelbart efter informationsmötet om utredningen raderat filer som kunde koppla denne till brottet.

Denna information låg sedan till grund för ett samtal med den misstänkte där våra utredare kunde presentera fakta som ledde till att personen erkände och anställningen avslutades.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »