INTERNATIONELLA UTREDNINGAR


ISE:s medarbetare är medlemmar i flera olika nätverk av utredare i hela världen. ISE stod som värd för CII’s (Council of International Investigators) årliga konferens sommaren 2016 i Göteborg. Genom våra nätverk har vi kontakter som kan erbjuda utredningstjänster och bakgrundskontroller i hela världen.

Sedan 2015 har ISE en filial i Tyskland med egna medarbetare där vi kan erbjuda alla våra tjänster samt tjänster från vårt systerföretag PrimeSafe. Vår ansvariga för Tyskland är också svenskspråkig vilket innebär att ni kan få tjänster utförda i Tyskland men få hela kontakten med oss rapporten levererad på svenska.

Vid utredningar i utlandet har vi även möjlighet att skicka en utredare från Sverige för att samordna och leda utredningsteamet på plats för att skapa en så effektiv organisation som möjligt.






Våra nätverk




Exempel på utförd utredning

Ett försäkringsbolag i Sverige kontaktade oss då de hade en försäkringstagare som uppgett sig vara 100% arbetsoförmögen och bodde i sydeuropa. Genom egna insatser hade vår uppdragsgivare sett att försäkringstagaren var arbetsför.

Genom vårt internationella nätverk kunde en lokal utredare tillsammans med egen personal från Sverige dokumentera försäkringstagaren när denna utförde arbete vid flera tillfällen. Tack vare vårt nätverk kunde den lokala utredaren också fortsätta sin dokumentation över tid.

Resultatet av vår dokumentation ledde till att ersättningen för försäkringstagaren avböjdes vilket sparade vår kund flera miljoner som riskerade att utbetalas på felaktiga grunder.





Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »