INTERNA BROTT


Interna brott kan ske i många olika former och genom åren har våra utredare kommit i kontakt med många olika tillvägagångssätt. Företag kontaktar ofta oss när de upptäcker att någonting hänt och med hjälp av vår erfarenhet kan vi vara effektiva i att identifiera vad som skett och sedan ta fram en plan på vilka åtgärder som behöver göras för att också identifiera vem gärningsmannen är.

Resultatet av utredningen kan användas internt eller ligga till grund för en polisanmälan eller användas vid en rättslig tvist.

Våra arbetsmetoder innefattar bl.a. beprövad samtalsteknik där vi har kunskap om vilka frågor som bör ställas, hur dom ska ställas och framför allt när de ska ställas. Vi arbetar också med spaning, specialanpassade tekniska lösningar och undersökning av datorer eller mobiltelefoner (s.k IT-forensik).


Exempel på utförd utredning

Ett internationellt företag i regionen kontaktade oss när de upptäckte att det försvann pallkragar från deras lager. Pallkragarna var inte av standardmått utan specialanpassade för företaget.

Genom utredningsåtgärder kunde vi konstatera att pallkragarna transporterades bort efter arbetstid och vi kunde spåra pallkragarna till ett område 15 mil söderut där pallkragarna sågades och anpassades till EU-mått för att sedan säljas vidare.

Genom vår dokumentation kunde gärningsmännen gripas och dömas i tingsrätten.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »