HOT, UTPRESSNING & STALKING


Hot mot medarbetare på företaget kan påverka individens arbete och i allvarliga fall leda till sjukskrivning. Även om problematiken är av privat natur och inte arbetsrelaterad kan det få konsekvenser på arbetsplatsen.

Ärenden kring hot, våld, utpressning, stalking och liknande hanteras av vårt systerföretag PrimeSafe som arbetar med riskbedömningar, men det är inte ovanligt att utredningsverksamheten på ISE blir inkopplad i sådana ärenden.

Läs mer om dessa tjänster på www.primesafe.se.Exempel på utförd utredning

Ett stort företag kontaktade oss då en av deras anställda regelbundet utsattes för skadegörelse på sin tjänstebil vilket medförde dyra kostnader och produktionsbortfall för uppdragsgivaren.

Genom spaning kunde våra utredare dokumentera och avslöja gärningsmannen på bar gärning. Vid den efterföljande analysen konstaterades att motivet var privat svartsjuka.

Vår insats ledde till att gärningsmannen fälldes för upprepade fall av skadegörelse och problematiken upphörde för uppdragsgivaren.


Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »