FÖRSÄKRINGSUTREDNINGAR

Sedan starten 2004 har ISE arbetat med utredningar om oklara försäkringsfall och misstänkta försäkringsbedrägerier åt både svenska och utländska försäkringsbolag. Vi arbetar regelbundet med de flesta större försäkringsbolagen i Sverige.


Vi utreder försäkringsärenden inom alla skadegrenar som till exempel motor-, hem- och personskador. Under åren har vi även utvecklat egen kompetens inom rekonstruering av trafikolyckor genom programmet PC-Crash. Genom att använda PC-Crash kan vi bedöma händelseförlopp vid en trafikolycka.


Utöver traditionella försäkringsutredningar har vi stor erfarenhet av att arbeta med spaning i personskadeärenden där man misstänker att försäkringstagaren inte har de besvär som uppgetts till försäkringsbolaget.


Exempel på utförd försäkringsutredning

Ett utländskt försäkringsbolag som hade en försäkringstagare som flyttat till Sverige kontaktade oss efter att de hittat uppgifter på Internet om att personen arbetade och bedrev egen verksamhet inom vårdsektorn.

Våra utredare hittade fler uppgifter om försäkringstagaren, bl.a. att denne inte hade nödvändiga tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

Vi genomförde också spaningsinsatser där våra utredare fick behandling av försäkringstagaren som videodokumenterades.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »