SPECIALISTER PÅ UTREDNING

BAKGRUNDSKONTROLLER


Vi utför bakgrundskontroller av personer och företag vilket innebär att vi tar fram fakta och uppgifter ur olika offent­liga register och från Internet, granskar cv:n, betyg och referen­ser samt utför intervjuer och gör kontroller på fältet.

Informationen sammanställs och analyseras av våra erfarna utredare och presenteras i en rapport. Vi utför också bakgrunds­kontroller utanför Sverige, med hjälp av vårt internationella kontaktnät.

Bakgrundskontroller är ett bra sätt att skaffa mer information och kontrollera redan lämnad information om personer eller företag i samband med rekrytering, personalhyra, underentreprenader, företagsköp eller ingående av avtal.Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »