BAKGRUNDSKONTROLL VID REKRYTERING

Medarbetarna är en av företagets viktigaste tillgångar. För att minimera de risker som kan uppstå när man investerar i individer bör man veta vem man väljer att anställa. Våra bakgrundskontroller skapar bättre förutsättningar att skapa hållbara relationer och undvika negativa överraskningar.

Vid våra bakgrundskontroller undersöker vi om det finns några risker med en viss kandidat. Eftersom olika tjänster inom företaget kan vara olika utsatta för risker är våra bakgrundskontroller utformade i tre nivåer för att kunna hämta in relevanta uppgifter. I samtliga nivåer analyseras den framtagna informationen av våra erfarna utredare för att kunna lämna en korrekt riskbedömning. Vi har självklart möjlighet att anpassa kontrollerna för att passa er verksamhet och era behov.

BAS

I en baskontroll utreder vi om det finns ekonomiska eller rättsliga avvikelser hos en person som kan innebära risker vid en anställning.

UTÖKAD

Den utökade kontrollen är mer ingående för att kunna analysera om det finns dolda risker som kan vara svåra att upptäcka vid en baskontroll.


PREMIUM

Vår premiumkontroll är en djupare undersökning som även omfattar en persons umgänge för att hitta potentiella risker för företaget.
Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »