BAKGRUNDSKONTROLL AV PERSON

Vill ni veta mer om en person som är anställd på ert företag idag, har ni planer på att göra affärer med en privatperson eller vill ni veta mer om den tilltänkta hyresgästen innan ni skriver kontrakt och vill veta mer om dessa personer? Detta är tre exempel på tillfällen då det kan vara en billig investering i att göra en bakgrundskontroll på en person för att få fram uppgifter på denne som kan vara avgörande för er fortsatta relation.

Vid våra bakgrundskontroller undersöker vi om det finns några risker med en viss person. Eftersom olika tillfällen kan innebära olika risker är våra bakgrundskontroller utformade i tre nivåer för att kunna hämta in relevanta uppgifter beroende på era behov och önskemål. I samtliga nivåer analyseras den framtagna informationen av våra erfarna utredare för att kunna lämna en korrekt riskbedömning. Vi har självklart möjlighet att anpassa kontrollerna för att passa er verksamhet och era behov.

BAS

I en baskontroll utreder vi om det finns ekonomiska eller rättsliga avvikelser hos en person som kan innebära risker.

UTÖKAD

Den utökade kontrollen är mer ingående för att kunna analysera om det finns dolda risker som kan vara svåra att upptäcka vid en baskontroll.


PREMIUM

Vår premiumkontroll är en djupare undersökning som även omfattar en persons umgänge för att hitta potentiella risker.
Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »