BAKGRUNDSKONTROLL AV FÖRETAG

Samarbetspartners och underleverantörer betraktas ofta utifrån som de tillhör det egna företaget. För att minimera de risker som kan uppstå vid samarbeten eller förvärv bör man veta vem man väljer att arbeta med. Våra bakgrundskontroller skapar bättre förutsättningar att skapa hållbara relationer och undvika negativa överraskningar.

Vid våra bakgrundskontroller undersöker vi om det finns några risker med ett visst företag eller organisation. Våra bakgrundskontroller är utformade i två nivåer för att kunna hämta in relevanta uppgifter. I samtliga nivåer analyseras den framtagna informationen av våra erfarna utredare för att kunna lämna en korrekt riskbedömning. Vi har självklart möjlighet att anpassa kontrollerna för att passa er verksamhet och era behov.

BAS

I en baskontroll utreder vi risker kopplade till företaget ni funderar på att samarbeta med eller förvärva.


UTÖKAD

Den utökade kontrollen är mer ingående för att kunna analysera om det finns dolda risker som kan vara svåra att upptäcka vid en baskontroll.
Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »