ARBETSRÄTT & ANDRA TVISTER


Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag och advokatbyråer med utredningar inom olika arbetsrättsliga frågor och andra tvister. Våra utredare arbetar varje dag med utredningar av olika slag och vi vet vilka åtgärder som behöver utföras och vilka frågor som behöver ställas.

Bland annat har vi tidigare gjort utredningar kring läckta företagshemligheter, illojal konkurrens, patentintrång, brott mot anställningsvillkor och policies.Exempel på utförd utredning

Ett företag misstänkte att en tidigare anställd startat konkurrerande verksamhet.

Genom en spaningsinsats kunde våra utredare dokumentera uppgifter att det nya företaget använde exakt samma patenterade teknik som uppdragsgivaren.

Vår dokumentation användes sedan i rättsprocessen mot det nystartade företaget.


Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »