ARBETSPLATSOLYCKOR


Under 2015 rapporterades drygt 95 000 olyckor på arbetsplatser. Drygt en tredjedel av olyckorna ledde till frånvaro från arbetet. Våra utredningar om arbetsplatsolyckor tar fram underlag för vad som hänt och undersöker orsaken till olyckan för att kunna förebygga liknande händelser. Vår rapport levereras alltid med konkreta åtgärdsförslag och kan användas vid kontakt med Arbetsmiljöverket och fackliga organisationer.

Vi jobbar kontinuerligt med utredningar och analyser och vet vilka utredningsåtgärder som behöver göras och vilka frågor som behöver ställas.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er »